Links November

Links voor november 2023

Deze, links voor november 2023, post geeft je links en verwijzingen naar content die je zelf kunt gebruiken of die je weer kunt delen met anderen over onderwerpen als flexibilisering, LLO, informatiemanagement, onderwijslogistiek, architectuur etc.

Flexibel onderwijs via het leerplan
Klik Hier 

Podcast Hoe maak je een curriculum? Met Jan van den Akker
Klik Hier 

€ 8,5 miljoen voor samenwerking mbo en bedrijfsleven in de regio
Klik Hier 

Urennorm: wetsvoorstel biedt scholen meer ruimte
Klik Hier 

Onderzoekskader 2023 voor het toezicht op MBO
Klik Hier 

22 november symposium valideren LLO
Klik Hier 

ChatGPT in het onderwijs: balanceren tussen kansen en risico’s
Klik Hier 

Actieplan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan
Klik Hier 

Landelijke Practoratendag 2023
Klik Hier 

MBO voor Dummies – statistieken over het mbo.
Klik Hier 

MBO voor Dummies – Leerwegen
Klik Hier 

MBO voor Dummies – Burgerschap
Klik Hier 

MBO voor Dummies – Toelatingsrecht en studieadvies
Klik Hier 

MBO voor Dummies – Examinering en diplomering
Klik Hier 

Mbo voor dummies 2023 – Diplomeren en examineren deel 1
Klik Hier 

Mbo voor dummies 2023 – Diplomeren en Examinering deel 2
Klik Hier 

Mbo voor dummies 2025 – De Kwalificatiestructuur
Klik Hier 

Mbo voor dummies 2023 – Taal en Rekenen
Klik Hier 

MBO Raad Strategisch Meerjaren Perspectief 2022 – 2030
Klik Hier 

Mbo voor dummies 2023 – Onderwijstijd
Klik Hier 

Maak de perfecte match tussen vaardigheden, vacatures en opleidingen
Klik Hier 
Klik Hier 
Klik Hier

beroepskeuze en loopbaanontwikkeling op basis van skills
Klik Hier 

De basis voor goede LOB activiteiten 
Klik Hier 

Nederlandse partijen willen veel meer aandacht voor kennis in Europa
Klik Hier 

Nederland start bouw GPT-NL, als eigen AI-taalmodel
Klik Hier 

Nederlandse Digitaliseringsstrategie
Klik Hier 

De impact van kunstmatige intelligentie op het werkveld van de mbo’er
Klik Hier 

VGG Trendbrief Oktober
Klik Hier 

Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)
Klik Hier 

Reimagining creativity with artificial intelligence
Klik Hier 

Het Informatiemodel iStandaarden – Iets voor het MBO?
Klik Hier