Digitaliserings Impact Analyse

De Digitaliserings Impact Analyse is een analysemethode om de gevolgen van veranderingen met digitaliseringsaspecten in kaart te brengen. In de hedendaagse digitale transformatie van organisaties is het van cruciaal belang om de impact van veranderingen met digitaliseringsaspecten in kaart te brengen. De DIA methode biedt je een integrale aanpak om de impact op facetten zoals…

Digitalisering

Digitalisering

Het moderne tijdperk wordt gekenmerkt door digitalisering: een verschijnsel dat invloed heeft op ons dagelijks leven, werk en (sociale) interacties. De waarde hiervan kan niet worden onderschat, maar het is essentieel dat het voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar is, en dat het duurzaam en inclusief is. Digitalisering brengt allerlei veranderingen met zich mee. Zaken als…