Links januari

Links in januari 2024

Deze, links in januari 2024, post geeft je links en verwijzingen naar content die je zelf kunt gebruiken of die je weer kunt delen met anderen over onderwerpen als digitalisering, flexibilisering, LLO, arbeidsmarkt, informatiemanagement, onderwijslogistiek, architectuur etc.


Post 14 januari

Wet open overheid (Woo)
Klik hier 

Actieplan Open Overheid 2023-2027
Klik hier 

Dimensions of data quality
Klik hier 

Podcastserie over AI
Klik hier 

10 AI Tools die het werk van docenten vereenvoudigen
Klik hier 

De tien allerbeste podcastseries over het mbo
Klik hier 

Voorlopig standpunt generatieve AI Kabinet
Klik hier

De ethificering van govtech – Wie is straks waarvoor verantwoordelijk?
Klik hier 

Microcrendentials voor MBO
Klik hier 

Dé ultieme Microsoft Copilot handleiding
Klik hier 

Archivering bij design
Klik hier 

Informatieblad archiefbeheer bij scholen
Klik hier 

Nederlanders in EU meest digivaardig
Klik hier 

MBO Transparant – MBO in beeld
Klik hier 

EduID nieuws
Klik hier 

Heb jij gehoord van Publinova
Klik hier 

Brandbrief digivaardig in de zorg
Klik hier 

Techtrends 2023
Klik hier 

Dien jouw casus in bij Expertgroep: Valideren bewijstukken mbo
Klik hier 

Werkconferentie: Hoe integreer ik zorg- en welzijnstechnologie in mijn onderwijs?
Klik hier 

Hoe dichten we de zorgkloof
Klik hier 

De potentie van online leren voor de inburgering – Rapport incl toolsoverzicht
Klik hier 

Nieuw beleid voor wetenschap is onbewezen, onbesproken en riskant voor Nederland
Klik hier 

Helft van gemeenten weet niet wat medewerkers met ChatGPT doen
Klik hier 

Maart is de maand van de Digitale Fitheid
Klik hier 

Nederland Koploper digitale vaardigheden
Klik hier 

Nieuwe rapporten van WRR en SCP belangrijk voor LLO-beleid.

Klik hier 

Passend onderwijs: veel studenten missen nog ondersteuning
Klik hier 

Nieuwsbrief Middelbaar Beroeps Onderwijs Ministerie van OCW – Editie december 2023
Klik hier 

Subsidie voor brugfunctionaris biedt kansen én risico’s

Klik hier 

Smartphonebeleid op school: deze stappen helpen je op weg
Klik hier 


Post 21 januari

Digitaal afstandsonderwijs voor professionals
Klik Hier 

Brochure digitaal afstandsonderwijs voor ouders
Klik hier 

Hoe dichten we de zorgkloof
Klik hier 

De potentie van online leren voor de inburgering – Rapport incl toolsoverzicht
Klik hier 

Nieuw beleid voor wetenschap is onbewezen, onbesproken en riskant voor Nederland
Klik hier 

Helft van gemeenten weet niet wat medewerkers met ChatGPT doen
Klik hier 

Maart is de maand van de Digitale Fitheid
Klik hier 

Nederland Koploper digitale vaardigheden
Klik hier 

MareNostrum 5 – de duurzaamste supercomputer van Europa
Klik hier 

Nieuwe rapporten van WRR en SCP belangrijk voor LLO-beleid.
Klik hier 

Passend onderwijs: veel studenten missen nog ondersteuning
Klik hier 

Nieuwsbrief Middelbaar Beroeps Onderwijs Ministerie van OCW – Editie december 2023
Klik hier 

Subsidie voor brugfunctionaris biedt kansen én risico’s
Klik hier 

Smartphonebeleid op school: deze stappen helpen je op weg
Klik hier 

Zoek nu direct een erkend leerbedrijf
Klik hier 

Oneindig Online – Wat laat jij na je dood na? 
Klik hier 

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028
Klik hier 

Handreiking Agile werken bij de Rijksoverheid
Klik hier 

Digitale informatieuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning.
Klik hier 

Klantbeleving en gebruiker centraal
Klik hier 

Slimmer onderwijs met AI
Klik hier 

NLQF en arbeidsmobiliteit: de sleutel tot loopbaansucces
Klik hier 

Kracht van datagedreven werken binnen overheidsorganisaties
Klik hier 

Tech en AI summit 18 april 2024
Klik hier 


Post 24 januari

Overheidsbrede visie Generatieve AI
Klik hier 

Geactualiseerde Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren 2024
Klik hier 

VVD wil meer sturen op studiekeuze
Klik hier 

Gebruik jij IOTROAM al?
Klik hier 

Kamerbrief 2e voortgangsrapportage verbeteragenda passend onderwijs mbo (21 december 2023)
Klik hier 

Filmpjes voor én door studenten op Stagemarkt.nl
Klik hier 

Vind de juiste informatieprofessionals
Klik hier 

Wat microcredentials kunnen zijn voor het mbo? Video van bijeenkomst
Klik hier 

Hoe de pilot eruit komt te zien voor het mbo? Video van bijeenkomst
Klik hier 

Wat we kunnen leren uit het hbo en wo? 
Klik hier 

FAQ over Microcredentials in het MBO
Klik hier 

Microcredentials bijeenkomst
Klik hier 

Lancering Bankinformatiepunt.nl
Klik hier 

NLQF en arbeidsmobiliteit: de sleutel tot loopbaansucces 
Klik hier 

Boete voor creditcardbedrijf ICS na ontbrekende risicoanalyse
Klik hier 

Netwerkmodel in de Achterhoek: Zorg & Digitalisering en gegevensuitwisseling
Klik hier 

AI seminar voor het onderwijs
Klik hier 

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028 VO & PO
Klik hier 

HAN visie op digitale leermaterialen (12 jarig programma)
Klik hier 

De SER roept op te investeren in leven lang ontwikkelen
Klik hier 

Leerplatform RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid
Klik hier


Post 31 januari

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028 VO & PO
Klik Hier

HAN visie op digitale leermaterialen (12 jarig programma)
Klik Hier 

De SER roept op te investeren in leven lang ontwikkelen
Klik Hier 

Leerplatform RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid
Klik Hier 

Naast tweede kamer ook Eerste Kamer een vaste commissie Digitalisering
Klik Hier 

Een plan is geen strategie. Video
Klik Hier 

ChatGPT Store
Klik Hier 

Generatieve ai-tijdperk: introductie van de ai-beoordeling schaal voor ethische genai-beoordeling
Klik Hier 

Voorkom een Sociaal Digiment
Klik Hier 

De staat van het onderwijs Leraren tekort vraagt om….
Klik Hier 

De glazen bol van Gartner: 10 IT-voorspellingen voor de komende jaren
Klik Hier 

Meer kansen voor een stage – Top 10 actiepunten
Klik Hier 

Analyse Positionering LLO Activiteiten
Klik Hier 

Visie | SER biedt nieuwe kabinet visie op brede welvaart in 2040
Klik Hier 

Normenkader informatiebeveiliging en privacy
Klik Hier 

I-Strategie Rijk – Plan van CIO hoe maken we de digitalisering beter
Klik Hier 

AP ziet grote uitdagingen voor onderwijs
Klik Hier 

45.000 AI-Ready HVA Studenten – Profiel van de AI-Ready mens.
Klik Hier