Onderwijs en de toekomst

Middelbaar Beroeps Onderwijs in Nederland

MBO staat voor Middelbaar Beroeps Onderwijs in Nederland. Maar na vele jaren rijst de vraag, is het mbo toe aan verandering? Zijn ontwikkelingen als een leven lang ontwikkelen (LLO) en flexibilisering de aanleiding voor een nieuw tijdperk waarin het mbo een geheel andere rol speelt?

Aanleiding

De arbeidsmarkt evenals de zorg- en onderwijs sector komen nog meer onder druk te staan. Een grijze druk wel te verstaan. De grijze druk is een maat die aangeeft hoeveel mensen 65 jaar en ouder zijn, afgezet tegen de bevolking tussen 20 en 65 jaar. Nieuwe technologieën, nieuwe beroepen, het wendbaarder maken van onze maatschappij, tekorten aan arbeidskrachten en nieuwe benodigde kennis en kunde, maakt dat de overheid ontwikkelen met maatregelen, experimenten en subsidiemogelijkheden ondersteund.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen gaan steeds sneller en de maatschappij heeft kundige mensen nodig. Mensen die dus ook steeds sneller over de juiste kennis, kunde en vaardigheden moeten beschikken. Die zijn er niet dankzij de grijze druk!! Dus moet het aantrekkelijker worden om te gaan leren en moet het leren sneller kunnen en ook anders. Zie hier een goede aanleiding om in het onderwijs LLO te faciliteren, het onderwijs te flexibiliseren & modulariseren en ontwikkelingen als “Skills” en “Anders Valideren” in het onderwijs te (her)introduceren.

In ‘ELFvoudig, over de (door) ontwikkeling van het mbo’ staat een zin die mij triggerde. “Kunnen we met elkaar een abonnement op leren vormgeven waar allerlei talent uit de regio en grotere verbanden werken, kennis delen en blijven leren?” Is dat een toekomst voor het mbo? Een soort werk en leeromgeving waar mbo en arbeidsmarkt samen werken, kennis delen en blijven leren?

MBO als leergever

Even dromen…. Stel je het mbo eens voor als een een regionale partner waar je voor al je leervragen terecht kunt. Waar jij je hele leven kunt leren. Het mbo fungeert hierin als een soort leerbemiddelaar tussen leren en werk. De docent als vakman die met behulp van studenten de arbeidsmarktvraag in de regio ondersteunt. Voor studenten de kans om te leren en werken in de praktijk. Dus leren, onder toeziend oog van een deskundige, in een realistische werkomgeving. Net als nu maar dan iets anders. 😉

Natuurlijk roept een degelijke samenwerking tussen werk- en leergevers veel vragen op. Misschien is er al wel eens over gesproken, misschien ook niet. Hoe dan ook het onderwijs heeft een uitdaging om een leven lang ontwikkelen voor de maatschappij te faciliteren in welke vorm dan ook! Hoe zie jij de toekomst van het mbo?

🔗 Nederland 2040 https://lnkd.in/e7dPA4Hk
🔗 MBO 2030 https://mboin2030.nl/
🔗 Future Campus https://futurecampus.nl/