Afwegings Kader Model

Draagvlak is van groot belang bij het nemen van beslissingen. Welke factoren zijn voor jou van belang bij het nemen van beslissingen? Weet jij welke factoren bijdragen aan jouw beslissingen? Kun je die factoren onderbouwen? Vertrouwen & Factoren Voor het vergroten van vertrouwen is het van belang te onderbouwen waarom beslissingen genomen zijn. En bij…