Digitale Strategie

Integraal Digitaliserings Framework

De mensheid bevindt zich op weg naar een digitale samenleving. De maatschappelijke en digitale ontwikkelingen gaan in rap tempo. De digitalisering van de samenleving heeft consequenties voor individuen en professionals in alle vakgebieden. Hoe gaan we om met voortdurend nieuwe technologieën en de bijbehorende vraagstukken op het gebied van privacy en beveiliging? Of het nu gaat om de technische, zorg- of dienstverlenende/administratieve sectoren, digitalisering stelt de samenleving voor ingrijpende dilemma’s en uitdagingen, maar biedt ook talloze mogelijkheden en kansen. Technologische ontwikkelingen kunnen namelijk leiden tot welvaart, gezondheid, welzijn, veiligheid en duurzaamheid. Organisaties worden uitgedaagd om zich aan te passen aan deze snelle ontwikkelingen. Het is van essentieel belang om een goede aansluiting te creëren tussen digitale technologie, mensen en hun samenlevingen.

Het vraagstuk: Hoe blijf je relevant als organisatie?

De digitale ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo, terwijl de samenleving en de menselijke behoeften veeleisender worden. Om relevant te blijven, kan een doordachte digitale strategie van onschatbare waarde zijn. Een effectieve digitale strategie draagt namelijk bij aan weloverwogen besluitvorming, het bereiken van efficiëntie, het verhogen van klanttevredenheid, het behalen van concurrentievoordelen, het stimuleren van innovatie, het naleven van wet- en regelgeving, het beheersen van risico’s en het genereren van stuurinformatie, enzovoort.

Om als organisatie adaptief te kunnen anticiperen op kansen of bedreigingen en/of klanten een afgestemd digitaal serviceconcept te bieden is een passende digitale strategie noodzakelijk. Het Integrale Digitaliserings Framework kan hierbij helpen. Het framework kan ook worden ingezet als een impactanalyse benadering voor het succesvol uitvoeren van veranderingen met een digitaliserings aspect. Dit model is tot stand gekomen door jarenlange expertise en inzichten vanuit de praktijk.

De mens als oplossing: Informatiemanagement als cruciale factor.

Bij deze digitale strategie is informatiemanagement (IM) een cruciale factor, aangezien informatievoorzieningen van essentieel belang zijn voor organisaties die willen inspelen op maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Het vakgebied IM neemt de verantwoordelijkheid voor de informatie, processen en applicaties, door middel van architectuur en de bijbehorende principes. Hoewel dit op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, is de praktijk vaak complex.

De voortdurende vraag hierbij is: “Op welke wijze kan de afstemming van de informatievoorzieningen op de strategie van de organisatie optimaal plaatsvinden, en wat is het effect van veranderingen op deze informatievoorzieningen?

Integraal Digitaliserings Model

Het Integraal Digitaliserings Framework (IDF) van Rob Vos is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

CC Delen


Het middel als oplossing: Het Integraal Framework (IDF)

Het Integraal Digitaliserings Framework (IDF) draagt bij aan de beantwoording van deze vraag. Het IDF faciliteert het sturen, inrichten, uitvoeren en samenwerken van een digitale strategie. Het is een model om gezamenlijk het gesprek aan te gaan en biedt tevens handvatten om de impact van veranderingen in kaart te brengen en welke instrumenten daarvoor ter beschikking staan. De integrale aanpak waarborgt dat alle aspecten van de organisatie in acht worden genomen ter ondersteuning van de strategische doelen van de organisatie. Bovendien vraagt het, via verandermanagement en leiderschap, expliciet aandacht voor het sociale aspect bij veranderingen, doordat het benadrukt dat veranderingen een impact hebben op cultuur en gedrag van medewerkers binnen een organisatie.

Het resultaat: Wat bereik je ermee?

De digitale transformatie vereist nieuwe modellen om veranderingen op waarde te schatten en effectief te implementeren. Het vermogen om continu en snel de impact van veranderingen te bepalen speelt hierbij een cruciale rol. Het Integrale Digitaliserings Model helpt je hierbij op een manier waarbij het in lijn ligt met je digitale strategie en zo bijdraagt aan het behalen van de meerwaarde van de organisatie of maatschappelijke opdracht.


Output & Outcome

Met de term “output” wordt gerefereerd aan de toegevoegde waarde die uw organisatie creëert voor de maatschappij, dit kan zowel in de vorm van producten als diensten zijn. Daarentegen verwijst de term “outcome” naar het effect dat wordt bereikt door middel van uw producten en diensten.

Doel & Strategie

Het organisatiedoel betreft de beoogde prestatie die de organisatie op een specifiek moment wenst te bereiken. Dit kan worden beschouwd als de gezamenlijke ambitie. De strategie omvat alle aspecten die de realisatie van deze organisatiedoelen mogelijk maken. Onderwerpen die bijdragen aan het vormgeven van doel en strategie zijn onder andere: visie, missie, strategie, structuur, wet- en regelgeving, beleid, rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Klant & Portfolio

Een klant is een persoon die betaalde producten en/of diensten afneemt. Het maakt niet uit of deze producten en/of diensten door de klant zelf of door iemand anders worden betaald. Het maakt ook niet uit of de producten en/of diensten betaald of gratis worden aangeboden. Met de term “klant” wordt bedoeld degene die het product of de dienst gebruikt of afneemt. Met het begrip “portfolio” wordt het productportfolio en portfoliomanagement bedoeld. Een productportfolio is een overzicht van alle producten en/of diensten van de organisatie. Portfoliomanagement betreft het beheer van de producten en/of diensten die in het portfolio aanwezig zijn. Dit kan worden gedaan door middel van een portfolioanalyse. Dit is een analyse van bijvoorbeeld de levensvatbaarheid, risico’s, opbrengsten, enzovoort van de bestaande producten en/of diensten die in het portfolio zijn opgenomen. Onderwerpen die behulpzaam zijn bij het vormgeven van klant en portfolio zijn: persona’s, serviceconcept, klantreis, producten en diensten, en portfoliomanagement.

KPI’s & Innovatie

Met informatie wordt bedoeld het beheer en de sturing van informatie die de organisatiedoelstellingen ondersteunen. Informatiebeheer draagt bij aan het verbeteren van werkprocessen en het inrichten en beheren van de informatiehuishouding van een organisatie op basis van parameters zoals effectiviteit, efficiëntie, continuïteit en kwaliteit. Hierbij mogen de beveiliging, privacy, ethiek en duurzaamheid van de informatievoorziening niet uit het oog worden verloren. Onderwerpen die bijdragen aan het vormgeven van informatie en beheer zijn: architectuur, processen, informatiemodellen, stuurinformatie, gegevens, technologie, applicaties, informatiebeheer, ondersteuning en privacy en beveiliging.

Organisatie & Mens

De vierde pijler, organisatie en mens, richt zich op de cultuur van de organisatie en het benodigde gedrag om de medewerkers en organisatiedoelstellingen optimaal op elkaar af te stemmen. Het is van essentieel belang dat de organisatiecultuur de strategie van de organisatie ondersteunt, zodat er een sterke bijdrage geleverd kan worden aan een integrale samenwerking die gericht is op het behalen van de doelstellingen. Onderwerpen zoals cultuur, leiderschap, gedrag en samenwerking dragen bij aan het vormgeven van deze pijler.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *