Links februari 2024

Links in februari 2024

Links in februari 2024 geeft je links en verwijzingen naar content die je zelf kunt gebruiken of die je weer kunt delen met anderen over onderwerpen als digitalisering, flexibilisering, LLO, arbeidsmarkt, informatiemanagement, onderwijslogistiek, architectuur etc.


Post 3 februari

Kabinet presenteert visie op generatieve AI
Klik Hier 

Nederlandse AI Coalitie
Klik Hier 

Wie gebruikt mijn gegevens bij de overheid?
Klik Hier 

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF | 8 februari 2024
Klik Hier 

Puntoplossingen moeten plaats maken voor brede aanpak
Klik Hier 

Duurzame Informatiehuishouding bij de Rijksoverheid
Klik Hier 

Digitale infrastructuur: sterke positie Nederland niet meer vanzelfsprekend
Klik Hier 

Voorbeelden van microcredentials – 26 januari 2024
Klik Hier 

Miljarden blijven liggen: bijna helft scholingsbudget niet uitgegeven
Klik Hier 

ABP roept op pensioenwet niet te veranderen
Klik Hier 

Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt rol MBO Brigade over
Klik Hier 

Migratie Procesarchitectuur Examinering (PE) in MijnMora
Klik Hier 

Monitor Integrale Veiligheid mbo
Klik Hier 

MijnMora.nl is live
Klik Hier 

Digitaal School Veiligheidsplan ook voor MBO
Klik Hier 

Elfvoudig MBO
Klik Hier 

Podcast serie de staat van het LLO in het mbo
Klik Hier 

Nieuwe e-learning: veilig omgaan met gegevens & datalekken
Klik Hier 

FG kan niet altijd onafhankelijk taak uitvoeren
Klik Hier 

Compensatoir toetsen komt kwaliteit hoger onderwijs niet ten goede
Klik Hier 


Post 6 februari

Nieuwe Kwalificatiedossier Duurzaamheid
Klik Hier 

Doet jullie school mee aan lekker gezond? 
Klik Hier 

Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen
Klik Hier 

Gezocht: enthousiaste LOB Verbinders
Klik Hier 

Webinar: De wendbare ICT-omgeving voor flexibel onderwijs
Klik Hier 

Welcome to the World’s Most United Educational Technology Community
Klik Hier 

De wetenschap achter blended onderwijs
Klik Hier 

Dit kan jij doen om je privacy te beschermen
Klik Hier 

Microcredentials…. wat was het ook al weer?
Klik Hier 

Community’s in Nederland
Klik Hier 

Brain Computer Interfaces (BCI) Workshop
Klik Hier 

Laatste stand van zaken rondom eduID (Webinar)
Klik Hier 

Podcastserie ‘uit liefde voor het vak’
Klik Hier 

Digitale infrastructuur: sterke positie Nederland niet meer vanzelfsprekend
Klik Hier 

GPT-NL versterkt Nederlandse autonomie, kennis en technologie in AI
Klik Hier 

SER roept op te investeren in leven lang ontwikkelen
Klik Hier 

Nieuw beleid verplichte opleiding digitale weerbaarheid
Klik Hier 

Data- en AI-geletterdheid komt op agenda van topbestuurders, voorspelt Gartner
Klik Hier 

CompetentNL: een gemeenschappelijke skillstaal voor arbeidsmarkt en onderwijs
Klik Hier 

Je identiteit in een digitale wallet
Klik Hier 


Post 12 februari

Staat van de Digitale Infrastructuur
Klik Hier 

Podcast SURF Sounds
Klik Hier 

Communicatiehandleiding: Inloggen via DigiD app met eenmalige ID-check
Klik Hier 

Future Learning Podcast
Klik Hier 

EDU-V Magazine
Klik Hier 

Overheid krijgt 1 domeinextensie. Nu onderwijs nog!
Klik Hier 

Podcasts over Management, Leiderschap, Veranderkunde, Innovatie en Duurzaamheid.
Klik Hier 

SER – Wat brengt digitalisering in 2024
Klik Hier 

Subsidieoproep MDT Maatschappelijke diensttijd
Klik Hier 

Centrale informatiepagina over Europese Digitale Identiteit en de Europese ID wallet. 
Klik Hier 

Podcast reeks Impact in de Polder
Klik Hier 

AI-docenten voor VO-leerlingen.
Klik Hier 

AI voor docenten
Klik Hier 

TNO-onderzoek: Informeel leren loont
Klik Hier 

Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie
Klik Hier 

Kamerbrief over het algoritmeregister
Klik Hier 

Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren
Klik Hier 

Veelgestelde vragen Algoritme register
Klik Hier 

Ministerie van OCW viert de mooie resultaten van MBO in 2030
Klik Hier 

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
Klik Hier 


Post 17 februari

Trends in HR
Klik Hier 

Toetsweb
Klik Hier 

Kenniscentrum Europa Decentraal
Klik Hier 

AI op je local laptop?
Klik Hier 

De onderzoekende houding van mbo- en hbo-studenten stimuleren
Klik Hier 

Webinarserie Lerend Kwalificeren
Klik Hier 

Resultaten VNG Trendrapport Informatiesamenleving 2024
Klik Hier 

Brief regering; Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) – Leven Lang Leren
Klik Hier 

Sterk Techniekonderwijs van en voor de regio.
Klik Hier 

Uitwerking Onderwijsagenda LLO
Klik Hier 

Kamerbrief uitwerking LLO
Klik Hier 

Open source iconenset
Klik Hier 

5 bewezen strategieën om leren te bevorderen
Klik Hier 

Toekomst­verkenning Publieke Dienstverlening 2035
Klik Hier 

Minimalistisch leiderschap
Klik Hier 

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028
Klik Hier 

Vragen en antwoorden kwaliteitsagenda’s 2024-2027
Klik Hier 

Staatscourant regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027
Klik Hier 

Staat van de Digitale Infrastructuur
Klik Hier 


Post 25 februari

Code Goed Bestuur MBO 2020
Klik Hier 

De nieuwe AI-tool Sora van OpenAI: met 1 prompt een realistische video
Klik Hier 

Scholen kunnen deelnemen aan pilot ‘microcredentials’
Klik Hier 

De Informatiehuishouding bij ministeries steeds meer op orde
Klik Hier 

Toolkit Informatiehuishouding verbeteren
Klik Hier 

Stagepact 2023 – 2027
Klik Hier 

Informatiecategorieën en werkdefinities
Klik Hier 

Verbeter samen met je team de informatiehuishouding
Klik Hier 

NOS – Gemeenteraden informeren burgers nog steeds gebrekkig
Klik Hier 

7 AI trends om rekening mee te houden
Klik Hier 

Aangepaste inwerkingtredingsdatum Wmebv
Klik Hier 

Duurzame Toegankelijkheid Hoe dan? Met het DUTO-raamwerk!
Klik Hier 

Nieuwe categorisering vaardigheden in het curriculum
Klik Hier 

Brand en Jansen – Podcastserie over transformateurs van onderwijs
Klik Hier 

Wat moeten we weten over mediawijsheid en het onderwijs?
Klik Hier 

NLQF als LLO-stimulans voor praktisch geschoolden
Klik Hier 

Nieuwe malware benadrukt aanhoudende interesse in Edge devices
Klik Hier