Weerstand

Weerstand

“Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die” zong Albert King eens en misschien geldt dat ook wel een beetje voor de weerstand bij veranderingen. Iedereen wil veranderen maar, niemand wil veranderd worden. Dus als het je persoonlijk raakt, wordt het net even anders. En laten veranderingen ons nu allemaal, persoonlijk, steeds vaker raken. ;-(

Veranderingen

Technologische innovaties zorgen voor veranderingen die onze levens en de manier waarop we werken transformeren. Technologie brengt verandering in bijna elk aspect van ons leven. In de manier waarop we communiceren, informatie verzamelen, werken, leren en ons vermaken. Met de komst van AI, machine learning, big data, XR etc. verandert er veel om ons heen. Dit snelle tempo van verandering legt druk op ons als individuen en organisaties om snel te reageren en ons aan te passen. Kortom, in ons huidige digitale tijdperk is verandering niet langer een incidenteel fenomeen, maar een onvermijdelijke, voortdurende constante waarbij wij ons voortdurend moeten aanpassen.

Weerstand

In de context van menselijk gedrag en psychologie, is het een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar iemands onwil of onvermogen om een nieuwe situatie, een verandering, een idee, of bepaald gedrag te accepteren of eraan deel te nemen.

Weerstand uit zich in verschillende vormen, zoals verzet tegen veranderingen in een organisatie, maar ook bij persoonlijke situaties treed weerstand op. Of de weerstand nu wegkomt uit angst voor het onbekende, liefde voor de huidige status quo of gebrek aan begrip over het belang van de verandering maakt niet zoveel uit. Weerstand heeft ook te maken heeft met je persoonlijke situatie en varieert ook door factoren zoals leeftijd, persoonlijkheid, ervaring, opleidingsniveau.

Omdenken

Laten we weerstand beschouwen als een waardevol onderdeel van het veranderingsproces in plaats van iets dat moet worden voorkomen. Sterker nog, neem het expliciet mee in je verandering en creëer mogelijkheden om weerstand, of omgekeerde betrokkenheid, te bespreken. Dit is een kans om de dialoog aan te gaan en collega’s actief te betrekken bij het ontwerpen en implementeren van veranderingen. En om de verandering misschien te behoeden voor valkuilen. Want de omgekeerde betrokkenheid komt echt wel ergens vandaan en misschien heb je er baat bij dat te weten!

Conclusie weerstand

Laat je niet leiden door de negatieve betekenis die het woord weerstand, in de loop der tijd, heeft gekregen. Zie het niet als een barrière voor verandering, maar zie het als een vorm van betrokkenheid die kan bijdragen aan een succesvol veranderingsproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *