Afwegingskader Framework

Draagvlak is van groot belang bij het nemen van beslissingen. Welke factoren zijn voor jou van belang bij het nemen van beslissingen? Weet jij welke factoren bijdragen aan jouw beslissingen? Kun je die factoren onderbouwen? Hier kan het “Afwegingskader Framework” je bij helpen.

Vertrouwen & Factoren

Voor het vergroten van vertrouwen is het van belang te onderbouwen waarom beslissingen genomen zijn. En bij het nemen van beslissingen, binnen bv. een team, is het ook prettig te weten welke factoren leiden tot draagvlak en welke niet. Zijn we het eens op basis van dezelfde factoren? Of denken we daar verschillend over?

Om dit inzichtelijk te maken is er het “Afwegingskader Framework (AKF) met verschillende factoren waarbij je het draagvlak via factoren kunt meten. Dit model helpt je om het gesprek aan te gaan op basis van factoren.

Afwegingskader Framework

Het Afwegingskader Framework (AKF) van Rob Vos is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie

CC Delen

Factoren

 • urgentie & noodzaak
 • kwaliteit & continuïteit
 • efficiëntie & effectiviteit
 • functionaliteit & technologie
 • privacy & beveiliging
 • ethiek & duurzaamheid.

Afwegingsvraag

Om een beslissing te wegen op de factoren kan gebruik gemaakt worden van de afwegingsvraag. Deze vraag luidt:

De keuze is te verklaren vanuit het oogpunt van:

Toelichting Afwegingsfactoren

 • Urgentie en Noodzaak
  Urgentie zegt iets over in hoeverre tijd meespeelt in de beslissing terwijl noodzaak iets zegt over in hoeverre het belang meespeelt in de beslissing.
 • Kwaliteit & Continuïteit
  Kwaliteit zegt iets over in hoeverre uitmuntendheid meespeelt in de beslissing terwijl continuïteit iets zegt over in hoeverre een constante meespeelt in de beslissing. 
 • Efficiency & Effectiviteit
  Efficiency zegt iets over in hoeverre optimalisatie meespeelt in de beslissing terwijl effectiviteit iets zegt over in hoeverre resultaat meespeelt in de beslissing.
 • Functionaliteit & Techniek
  Functionaliteit zegt iets over in hoeverre behoeften meespelen in de beslissing terwijl techniek iets zegt over in hoeverre prestatiekenmerken meespelen in de beslissing.
 • Privacy & Security
  Privacy zegt iets over in hoeverre bescherming van persoonlijke gegevens meespeelt in de beslissing terwijl security iets zegt over in hoeverre beveiliging van informatie en systemen meespelen in de beslissing.
 • Ethiek & Duurzaamheid
  Ethiek zegt iets over in hoeverre het moreel meespeelt in de beslissing terwijl duurzaamheid iets zegt over in hoeverre de lange termijn effecten meespelen in de beslissing.  

Inspanning & Impact

Elke beslissing die genomen wordt kent een zekere mate van inspanning en impact. Onderstaand afwegingskader kan een nuttig hulpmiddel zijn om je daarbij te helpen.

 • Hoge inspanning, hoge impact: Deze beslissingen en bijbehorende acties vragen veel resources (mensen, middelen, tijd, geld) maar hebben dan ook een grote impact. Het nemen van deze beslissingen vereist zorgvuldige planning en doordachte overweging.
 • Lage inspanning, hoge impact: Dit zijn de zogenaamde ‘quick wins’ beslissingen. Ze vereisen weinig middelen, maar kunnen een grote positieve invloed hebben en zijn een prima manier om snel aanzienlijke verbeteringen binnen een organisatie te realiseren.
 • Hoge inspanning, lage impact: Deze beslissingen en bijbehorende acties vergen veel middelen, maar hebben relatief weinig impact. Dit kan noodzakelijk zijn voor compliance doeleinden of onderhoud, maar idealiter zou je deze het liefst automatiseren en/of standaardiseren en/of outsourcen.
 • Lage inspanning, lage impact: Deze beslissingen leiden tot routine taken of kleine veranderingen die weinig invloed hebben op de algemene bedrijfsprestaties. Tracht het vervolg zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, zodat ze weinig verstoring veroorzaken en zo min mogelijk middelen verbruiken.

Het Afwegingskader Framework is ontstaan door vele gesprekken over waarom beslissingen genomen worden en welke factoren meespelen om te komen tot die beslissing. Hierbij ben ik geïnspireerd door het Sand cone-model (Ferdows en De Meyer, 1990) en stromingen als Deep Democratie en het BOB model (Robert Bales en Fred Strodtbeck, 1951)

Wil je meer weten over het “Afwegingskader Framework” (AKF) laat het mij weten via een berichtje dan neem ik contact met je op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *