Plaatje over microcredentials

Wat zijn microcredentials?

Microcredentials zijn de bewijzen van de leeruitkomsten die een lerende heeft opgedaan na een kort leertraject. Deze leeruitkomsten zijn getoetst aan transparante en duidelijk gedefinieerde criteria. Leertrajecten die leiden tot een microcredential zijn ontworpen om de lerenden te voorzien van specifieke kennis, vaardigheden en competenties die sociale, persoonlijke, culturele of arbeidsmarktvragen beantwoorden. Microcredentials zijn eigendom van de lerende, kunnen worden gedeeld en zijn draagbaar. Ze staan op zichzelf of worden gecombineerd in grotere credentials. Ze berusten op afgesproken kwaliteitsstandaarden.

Bronnen:
Een Europese benadering van microcredentials.
Afschrift van de Nederlandse reactie op EU consultatie microcredentials.
Microcredentials Stackable, Combinable or transferable Qualifications

Waarom Microcredentials?

De Raad van de Europese Unie stelt: “In Europa moeten steeds meer mensen hun kennis, vaardigheden en competenties bijspijkeren en verbeteren om de kloof te dichten tussen onderwijs en opleiding in het formele circuit en de behoeften van een snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Voortdurende bij- en omscholing is voor werknemers van essentieel belang. Hierdoor kunnen ze inspelen op de behoeften van hun huidige baan of voor de overgang naar nieuwe banen en groeisectoren, zoals de groene en de digitale sector, met name in de context van de vergrijzing.

Om hun persoonlijke, sociale, culturele en professionele kennis, vaardigheden en competenties te kunnen ontwikkelen, moeten mensen toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en tot leermogelijkheden die op verschillende manieren en in verschillende omgevingen worden aangeboden. Er is gevraagd om onderwijs- en opleidingsstelsels flexibeler in te richten en oplossingen te vinden voor leermogelijkheden die sterker op de lerende zijn gericht en die toegankelijker en inclusiever zijn voor een bredere reeks profielen. Ook niet-formele aanbieders van onderwijs en opleiding voorzien in deze
behoefte door nieuwe en innovatieve mogelijkheden voor bij- en omscholing te bieden.

Een doeltreffende cultuur van een leven lang leren is essentieel. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en competenties om voorspoedig te groeien in de samenleving, de arbeidsmarkt en zijn of haar privĂ©leven. Het is van essentieel belang dat mensen hun hele leven lang toegang hebben tot kwaliteitsvolle en relevante vormen van onderwijs en opleiding, bij- en omscholing. Mogelijkheden voor een leven lang leren moeten deel uitmaken van de langetermijnstrategie van onderwijs- en opleidingsinstellingen, zodat zij beter kunnen inspelen op de snel veranderende behoeften van werkgevers en lerenden.”

Bron:
Een Europese benadering van microcredentials.

Europese ontwikkelingen

Lees hieronder het voorstel voor een aanbeveling van de verschillende Raden betreffende een Europese benadering van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Bron: Onderwijsraad (PDF)
Bron: Raad van de Europese Unie (PDF)