Leiderschap

Digitaal Leiderschap

Digitaal leiderschap is belangrijk vandaag de dag. Wie de digitale toekomst wil leiden, moet durven transformeren, inspireren en innoveren!

Om een organisatie te richten, waarbij de klant voorop staat vraagt om digitaal leiderschap. Aan de hand van ring 2 van het integraal digitaliserings framework (Link) neem ik je mee wat in wat ik denk dat digitaal leiderschap vraagt binnen een organisatie.  

1️⃣ Doel & Strategie

Leiderschap beschikt over een duidelijke visie op hoe digitalisering kan bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Je beschikt over technische kundigheid en bent in staat te begrijpen hoe technologische ontwikkelingen de organisatie en doelstellingen beïnvloeden. Je staat open voor veranderingen en kunt snel anticiperen op nieuwe situaties en onvoorspelbare uitdagingen. Je bent in staat om snel en effectief beslissingen te kunnen nemen. Uniformeren, standaardiseren, integreren en innoveren zijn geen onbekende begrippen voor je en zet je in om transformatieve resultaten te bereiken.

2️⃣ Klant & portfolio

Beschik jij over een sterke focus op de klant? Als digitale leider luister je naar de klant en begrijp je de klantbehoeften en vertaal je deze naar de juiste tools om de klantbeleving te verbeteren. Je draagt zorg voor een inclusieve en duurzame dienstverlening. Je stuurt op een klantgerichte benadering waarbij technologie en data gebruikt worden om de klantbeleving te verbeteren, processen te stroomlijnen en klanttevredenheid en loyaliteit te verhogen. Je inzichten om data te interpreteren en te gebruiken zijn cruciaal. Zo bepaal je welke projecten, producten of investeringen de beste resultaten zullen opleveren en daarom in het portfolio moeten worden opgenomen. 

3️⃣ KPI’s en Innovatie

Je draagt zorg voor een goede informatievoorziening om tot de juiste stuurinformatie te komen. Je weet data data te interpreteren en te gebruiken om strategische beslissingen te maken. Datagestuurde inzichten neem je mee in je besluitvorming. Als digitale leider ben je in staat om risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheren. Je hebt een duidelijke visie op hoe innovatie de groei van de organisatie kan bevorderen en bent in staat die visie uit te dragen t.b.v. de organisatie. Je kunt out-of-the-box denken om nieuwe ideeën te genereren, maar je bent ook kritisch om de haalbaarheid en potentiële impact van die ideeën te beoordelen.

4️⃣ Organisatie & Mens

Je hebt het vermogen om integraal op resultaat te sturen. Je weet de juiste mensen met diverse vaardigheden en expertises te inspireren en motiveren. Je bent niet bang om de status quo uit te dagen en een cultuur te stimuleren van voortdurende verbetering en adaptiviteit. Daarbij verlies je het vertrouwen, je verbinding en de ethische principes niet uit het oog. Je stuurt binnen de organisatie op talentontwikkeling. Ook ben je in staat om te verbinden en netwerken te bouwen en te beheren die waarde en innovatie toevoegen voor je organisatie.