Links Onderwijs Organiseren

Links over het Organiseren van Onderwijs, flexibilisering & modularisering van het onderwijs of ook wel, onderwijslogistiek genoemd. Een belangrijk onderdeel voor een hedendaagse school. Op deze pagina vind je links over en naar onderwerpen over het flexibiliseren en modulariseren van het onderwijs.

Wat doet variatie met je doorloopsnelheid in het onderwijs?
Klik hier

Maak jij lesstof voor leerplicht anders dan voor leervraag (LLO) trajecten?
Hoe creëer jij doorlooptijdverkorting?

Klik hier

Flexibilisering van het Onderwijs
Klik hier

Flexibiliseren in de praktijk – Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Klik hier

Onderwijslogistieke netwerk MBO Digitaal
Klik hier

Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs
Klik hier

Whitepaper Onderwijsontwikkeling op maat in het MBO
Klik hier

Via de best passende mbo-leerroute op weg naar duurzame inzetbaarheid
Klik hier

Sectorrapportage Medewerkers Onderzoek
Klik hier

Flexibilisering in het hoger onderwijs: studentbehoeften
Klik hier

Praatplaat I Onderwijslogistiek
Klik hier

Leergang I Flexibiliseren in het mbo en de impact op onderwijslogistiek
Klik hier

Persona’s I 7 typen lerenden in het mbo
Klik hier

Persona’s poster
Klik hier

Animatiefilms I Flexibel Inzetbare Module
Klik hier

Bouwstenen voor flexibel onderwijs met persoonlijke leerroutes
Klik hier

Doorlooptijdverkorting
Klik hier

Impactanalyse flexibele studentroutes (Onderwijslogistiek)
Klik hier

Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek
Klik hier

Studeren in Eigen Tempo: hoe ondersteun je dat?
Klik hier

Flexibilisering in het hoger onderwijs: studentbehoeften 
Klik hier

Visie op onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs
Klik hier

Onderwijs op maat anno 2016
Klik hier

Beter communiceren door gemeenschappelijke taal
Klik hier

Organiseren van flexibel onderwijs
Klik hier

Wat is bekend uit onderzoek naar onderzoeksvaardigheden van studenten in het MBO4-onderwijs?
Klik hier

Differentiatie in de klas: wat werkt?
Klik hier

Themaonderzoek Differentiëren in mbo, een inventarisatie naar de kansen en aandachtspunten bij differentiëren in het mbo
Klik hier

Differentiëren in het mbo naar verschillen in ontwikkeling van studenten
Klik hier

Flexibilisering van het middelbaar beroepsonderwijs: mythe of mogelijkheid?
Klik hier

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68
Klik hier

Aan welke kenmerken moet een versneld programma voldoen om mbo 3/4 -studenten succesvol een diploma te laten halen?
Klik hier

Curriculum flexibility in a blended curriculum
Klik hier

Anytime, anywhere, anyplace: Articulating the meaning of flexible delivery in built environment education
Klik hier

Flexible Learning in a Digital World (Betty Collis & Jef Moonen)
Klik hier