Digitaliserings Impact Analyse

De Digitaliserings Impact Analyse is een analysemethode om de gevolgen van veranderingen met digitaliseringsaspecten in kaart te brengen.

In de hedendaagse digitale transformatie van organisaties is het van cruciaal belang om de impact van veranderingen met digitaliseringsaspecten in kaart te brengen. De DIA methode biedt je een integrale aanpak om de impact op facetten zoals Beleid, Organisatie, Processen, Systemen, Informatie en Gedrag in kaart te brengen. 

Digitalisering heeft een onmiskenbare invloed op vrijwel elke sector en vereist een zorgvuldige benadering bij de veranderingen. Veranderingen brengen kansen, maar ook risico’s met zich mee. Te vaak wordt de integrale impact van veranderingen onderschat. Wat de verandering gaat kosten wordt vaak nog wel besproken maar de impact op bijvoorbeeld de processen, systemen en informatie wordt vaak overgelaten aan informatiemanagement of ICT.

En juist daar gaat het fout! Nou ja fout niet, maar daar hoort de verantwoordelijkheid niet te liggen. De verantwoordelijke manager of proceseigenaar behoort de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Maar hoe breng je dat nu precies in kaart? Hoe laat je zien wat een strategische keuze voor impact heeft op de informatievoorzieningen en hoe maak je een integrale impactanalyse? Daarom is er behoefte aan een methodiek dat een integraal overzicht genereert van de gevolgen bij veranderingen. Met de huidige methoden wordt vaak gefocust op een beperkt aantal aspecten, waardoor er blinde vlekken kunnen ontstaan in de impactanalyse. 

De Digitaliserings Impact Analyse (DIA)

De nieuwe methode betrekt de relevante aspecten van een organisatie bij het beoordelen van de impact van verander initiatieven. De aanpak wordt gekenmerkt door de (BOSIG) elementen:

  • BeleidĀ (Beleid, Wet- en regelgeving, Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?)
  • Organisatie (Wat is het resultaat en wie zijn er bij betrokken en wat moeten die doen?)
  • Processen (Wat is de impact op de bedrijfsfuncties, processen, informatiemodel en documentatie?)
  • Systemen (Wat is de technische, applicatie en security impact?)
  • Informatie (Wat is de impact op stuurinformatie, uitwisseling, security, privacy, etc.)
  • Gedrag (Wat betekent dit voor de cultuur en het gedrag en leiderschap van medewerkers?)
Digitaliserings Impact Analyse afbeelding

De DIA methode werkt volgens een gestructureerd proces. Hierbij brengt men eerst de verandering en alle betrokken partijen in kaart. Dit is een iteratief proces waarin evaluatie en bijsturing voortdurend plaatsvinden. Integraliteit, transparantie en samenwerking zijn centrale waarden.

De elementen van de DIA methode vormen onderdelen van het Integraal Digitaliserings Framework. Je vindt meer informatie over dit framework hier.

Conclusie

De DIA methode biedt een omvattende kijk op de gevolgen van veranderingen. Door deze aspecten te overwegen, kun je besluiten nemen die het succesvol veranderen bevorderen.

Wil je meer weten over deze methode en de toepassing ervan in jouw organisatie? Bel, mail of stuur een DM, en ik neem contact met je op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *