Rob Vos

We leven in een veranderende wereld die zich meer en meer kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Ontwikkeling van de mens vergroot het welbevinden in deze veranderende wereld. Aan de ontwikkeling van een mens wil ik bijdragen vanuit mijn expertise. Mijn persoonlijke doel, zoals hieronder beschreven in de why, how en what, is hierbij mijn drijfveer.

Website

Deze website is een middel waarlangs ik persoonlijke artikelen, maar ook gevonden links met onderwerpen en informatie gerelateerd aan het mbo voor iedereen die het interessant vindt deel. Mijn persoonlijke doel hiermee? Met zoveel mogelijk mensen informatie delen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van het individu.

Why, How, What

Welbevinden en ontwikkeling zijn voor mij dus belangrijke thema’s. Ik ben van mening dat de ontwikkeling van een individu bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en daarmee indirect aan de samenleving in het algemeen. Mijn doel is om positief bij te dragen aan die ontwikkeling. Dit doe ik door de ontwikkeling van het individu (beleidsmatig & digitaal) zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zet ik mijn passie, kennis, kunde en ervaring in op het gebied van informatie- en verandermanagement.

BIO

Mijn naam is Rob Vos en ik woon in Zwolle. In 1982, toen 15 jaar dus je kunt mijn leeftijd uitrekenen ;-), kwam ik in aanraking met de Commodore 64 en sinds dat moment hebben computers, programma’s en gegevens mij niet meer losgelaten in zowel mijn privéleven als in mijn werk. In al mijn werkzaamheden als Marechaussee, Systeembeheerder, IT consultant, Zelfstandige, Informatiemanager, Manager services, Manager Informatisering & Automatisering, Beleidsadviseur & veranderkundige kun je ICT wel als een rode draad zien.

Rob Vos

We leven in een veranderende wereld die zich meer en meer kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Ontwikkeling van de mens vergroot het welbevinden in deze veranderende wereld. Aan de ontwikkeling van een mens wil ik bijdragen vanuit mijn expertise. Mijn persoonlijke doel, zoals op mijn website beschreven is hierbij mijn drijfveer.