Informatiemanagement

Informatiemanagement anno 2023

Wat is informatiemanagement?

Informatiemanagement is het proces dat zorgt voor de vertaling van de informatiebehoeften naar informatievoorzieningen. De informatievoorzieningen worden ingezet om processen te ondersteunen en stuurinformatie te realiseren. De stuurinformatie moet toegankelijk, nauwkeurig, tijdig en relevant zijn voor de behoeften van de organisatie waarbij informatievoorzieningen bestaan uit mensen en middelen.

Demand en supply dilemma

Informatiemanagement wordt verschillend gepositioneerd en traditioneel viel informatiemanagement onder de gebruikersorganisatie. Het idee hierbij was, dat de vraagarticulatie beter kon worden geconcretiseerd. Maar dat is inmiddels meer dan vijfentwintig jaar geleden en we kunnen met zekerheid stellen dat de gebruikerskant in de tussentijd een stuk volwassener is geworden bij het gebruik van digitale middelen. Om die reden pleit ik er dan ook voor informatiemanagement en ICT onder te brengen in één afdeling om juist daar de samenwerking zo soepel en goed mogelijk te maken.

Informatiemanagement en ICT heeft elkaar vandaag de dag continu nodig voor onderwerpen op het gebied van support, security, privacy, functioneel beheer of technisch beheer etc. De continuïteit van informatievoorzieningen is van groot belang en met de komst van proceseigenaarschap en het goed beleggen van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan de verbinding naar de gebruikersorganisatie prima geborgd worden. De gebruikersorganisatie zou anno 2023 ook goed moeten kunnen verwoorden welke stuurinformatie men nodig heeft om de organisatie meerwaarde te laten realiseren.

Tijd om informatiemanagement weer te positioneren zoals het woord al zegt want ICT staat namelijk voor “informatie en communicatie technologie”.

Belang van informatiemanagement

Informatiemanagement is van groot belang voor hedendaagse organisaties. Om effectief en efficiënt te kunnen reageren op de snelle ontwikkelingen en bestaansrecht te behouden is goede stuurinformatie niet meer weg te denken. Hiervoor is regie voeren op een goede inrichting van informatievoorzieningen van groot belang. Die regie voer je vanuit een integraal perspectief waarbij proces- en ketendenken in de haarvaten van de organisatie aanwezig moet zijn. Dat heb je namelijk nodig om de meerwaarde van de organisatie te realiseren.

Informatiemanagement links

Klik hier De digitaliseringsstrategie van Nederland – Ministerie van EZK

Klik hier – I-Strategie van het rijk – Doorpakken op digitale transformatie

Klik hier – Digitaliseringsagenda gepresenteerd voor funderend onderwijs

Klik hier – Jaarrapportage van de werkgroep Digitale Transformatie – SER

Klik hier – Integraal procesmanagement – Prof. dr. ir. Marcel van Assen