Digitaal Leiderschap

Digitaal Leiderschap

Digitaal leiderschap is belangrijk vandaag de dag. Wie de digitale toekomst wil leiden, moet durven transformeren, inspireren en innoveren! Om een organisatie te richten, waarbij de klant voorop staat vraagt om digitaal leiderschap. Aan de hand van ring 2 van het integraal digitaliserings framework (Link) neem ik je mee wat in wat ik denk dat…

Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is het vermogen of de vaardigheid van een persoon om een groep mensen of een organisatie te leiden, te sturen, of te beïnvloeden om een bepaald doel te bereiken. Het is een proces waarbij een individu anderen inspireert en/of motiveert om een bepaalde taak of activiteit op een efficiënte en effectieve manier uit te…

Proceseigenaarschap

Proceseigenaarschap

Veranderingen in het mbo-onderwijs, denk aan flexibilisering, modularisering en een leven lang ontwikkelen, vragen andere werkwijzen. Hiervoor wordt er veel naar de MORA gekeken incl. de  procesketens. Die procesketens vragen om proceseigenaarschap. En juist die vraag, hoe geef ik vorm aan goed proceseigenaarschap, hoor ik met regelmaat in de wandelgangen. Vandaar dit artikel.  Waarom proceseigenaren?…