Kerstrob

Kerstlinks voor bij het haardvuur 2023

Hoi bezoeker, “kerstlinks voor bij het haardvuur 2023” is de titel van de laatste verzameling links voor 2023. Deze post geeft bestaat uit verwijzingen naar content die je zelf kunt gebruiken of die je weer kunt delen met anderen. De links zijn voornamelijk gerelateerd aan digitalisering bij de overheid, zorg en het onderwijs.


Wat is Competent NL?
Klik hier 

Webinar CompetentNL terugkijken – Skillstaal voor arbeidsmarkt en onderwijs
Klik hier

SBB: ‘Kwalificatiestructuur mbo is al toekomstbestendig’
Klik hier 

Kansrijk opleiden – het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt
Klik hier 

Npuls & Lodewijk Asscher: “Blijf samen optrekken”
Klik hier 

SBB – LLO Actieplan terugblik
Klik hier 

Maak werk van je toekomst
Klik hier 

Register kwalificatiestructuur van SBB
Klik hier 

Terugblik conferentie Cyberveiligheid
Klik hier 

Presentaties conferentie Samenwerken aan Cyberveiligheid
Klik hier 

Architectuur Digitale Overheid
Klik hier 

Essay Van Carl Govers
Klik hier 

Dijkgraaf neemt handreiking ‘Heel mbo leest!’ officieel in ontvangst
Klik hier 

Rekenen en gecijferdheid in het mbo
Klik hier 

Feiten en fabels in de overgang van po naar vo
Klik hier 

Hayo van der Brugge, nieuwe directeur Dienstverlening SBB
Klik hier 

Baangarantie voor jongeren: Rotterdams succes krijgt landelijk vervolg
Klik hier 

AI- & algoritmerisico’s nemen toe, nationaal deltaplan nodig
Klik hier 

Elfvouding MBO
Klik hier of Klik hier 

Briefadvies Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap
Klik hier 

Futuring bij SURF
Klik hier 

Nieuwsbrief 110 MBO Digitaal
Klik hier 

Verkenningen GGZ, GHZ en VVT: opmaat naar toekomstgerichte perspectieven
Klik hier 

Nieuw Pact for Skills-partnerschap voor digitale vaardigheden in de energiesector
Klik hier 

Docenten zijn net als violisten sinds de 19e eeuw niet productiever geworden
Klik hier 

Adaptatie en weerstand: ChatGPT in het onderwijs
Klik hier 

Voortgang Verbeteragenda passend onderwijs in het mbo
Klik hier 

Actieplan om aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen
Klik hier 

Alle studenten AI-ready opleiden, hoe doe je dat? Zie AI4Students van de HvA
Klik hier 

Podcastaflevering 7: Waardig ouder worden
Klik hier 

EU levert eerste AI-specifieke wetgeving ter wereld af
Klik hier 

SER en Leven Lang Ontwikkelen. Maak jij het nog mee?
Klik hier 

Focus op het talent, niet op de beperking
Klik hier 

Kabinet schuift ruim 200 miljoen van onderwijs naar ov-bedrijven
Klik hier 

Horizon College en Regio College gaan fuseren
Klik hier

Europa moet de kwantumvallei van de wereld worden
Klik hier 

Microsoft webinars 9 & 11 januari | onderdeel MIIP
Klik hier 

Albeda meest duurzame mbo-instelling van Nederland
Klik hier 

DigiD Helpt niet mee Onvoldoende digitale toegang voor wettelijk vertegenwoordigers en gemachtigden
Klik hier 

Wat betekent kunstmatige intelligentie voor de kwalificatiedossiers?
Klik hier 

Baankansen bij MBO kwalificaties
Klik hier 

Dashboards voortijdig schoolverlaten (vsv) en jongeren in een kwetsbare positie (jikp)
Klik hier

Presentaties en verslag eerste NED Conferentie 2023
Klik hier 

Terugblik Samenwerken aan Cyberveiligheid in het mbo
Klik hier 

Podcastserie Hoezo Burgerschap? Vier delen
Klik hier 

Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs
Klik hier 

Inzicht in leefstijl en welzijn studenten
Klik hier 

Kwalificatiedossier: regels en ruimte in het mbo! bij de MBO Raad
Klik hier 

Rapport – Wat is GAI, wat kan het nu, en wat misschien later? 
Klik hier 

Gaat AI ons straks besturen?
Klik hier 

Toolkit valideren bewijsstukken in het mbo #LLO
Klik hier 

Van digitalisering in het onderwijs naar onderwijs voor de digitale wereld van morgen
Klik hier 

Een Leven Lang Ontwikkelen – Vind hier je opleiding
Klik hier 

Lessen over de rol van mensbeelden bij het Leven Lang Ontwikkelenbeleid en de covid-vaccinatiestrategie.
Klik hier 

De staat van digitalisering in de Europese Unie
Klik hier 

Cyberoefening ISIDOOR 2023: “cybercrisis leek ver van mijn bed”
Klik hier 

Voor als je het mbo mist – 10 podcasts over het MBO.
Klik hier 

Talland College: nieuwe naam Horizon College en Regio College
Klik hier 

SBB – Inzichten voor een toekomstbestendige kwalificatiestructuur
Klik hier 

Digitalisering en ethiek: hoe gaat uw organisatie hiermee om?
Klik hier 

Krappe arbeidsmarkt vraagt om andere omgang met nieuwkomers
Klik hier 

FORA Online – Funderend Onderwijs Referentie Architectuur
Klik hier 

Hoe ziet de toekomst van het mbo eruit? Met Adnan Tekin en Jeanette Oostijen
Klik hier 

De 20 arbeidsmarkttrends van 2024
Deel 1 Klik hier 
Deel 2 Klik hier 

Het belang van aandacht voor digitaal burgerschap voor mbo-studenten
Klik hier 

Een samenleving waarin iedereen meedoet
Klik hier 

Datakwaliteit Basisregistraties anno 2022
Klik hier 

AI-gedragscode: Hoe kom je tot een doordacht beleid in het onderwijs?
Klik hier 

Elfvoudig MBO lezen voor het haardvuur?
Klik hier 

Goede gegevens voor goede langdurige zorg
Klik hier 

GPT-NL: Veilige en ethische AI om de Nederlandse samenleving te versterken
Klik hier 

Van docent- naar meer studentgestuurd onderwijs
Klik hier 

Ben jij klaar om Methodisch te Innoveren
Klik hier 

Hoe zorgen we ervoor dat mbo-studenten het juiste blijven leren?
Klik hier 

MEER POSTS


Links december 2023Links homeVolgende