CIO Office

Van een CIO naar CIO Office.

Van een CIO naar een CIO Office. Is het mbo toe aan verandering? Zijn veranderingen als flexibilisering, inclusie, cybersecurity en programma’s als Npuls, LLO en Edu-V aanleiding om het digitale landschap in handen te leggen van een CIO Office? Groeit de rol van een CIO naar een CIO Office?

📖 Aanleiding

De kwaliteit van de informatievoorziening is voor een mbo-school van essentieel belang. Er informatie nodig om de studievoortgang inzichtelijk te maken voor student en docent. Daarnaast wil je als bestuurder beschikken over juiste en correcte stuurinformatie voor bv. inzicht in en verantwoording over de inzet van onderwijsgelden.

Programma’s als Npuls werken samen met scholen en MBO Digitaal, SURF etc. om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten én de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren. Digitale sectorvoorzieningen, wendbaar georganiseerd onderwijs, digitale leermaterialen, EdTech, XR, studiedata en natuurlijk niet te vergeten AI hebben een grote impact op de digitale voorzieningen van een mbo-school. 

Ook worden in het onderwijs allerlei applicaties ingezet die digitale componenten kennen waar je als school organisatie ook rekening mee moet houden in de vorm van privacy, security en cyberveiligheid.  

Digitalisering wordt dus breed ingezet in de mbo-sector. Zowel voor de student, docent als voor de school. Zie link en dat brengt de nodige reuring met zich mee. 😉

❓Hoe maak je hierbij als school de juiste keuzes? Hoe blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van digitalisering? Hoe ontwerp je een digitale strategie en hoe lijn je die uit met de organisatiestrategie teneinde als school je maatschappelijke opdracht goed en verantwoord te kunnen vervullen? 

📈 Van CIO 1.0 -> 2.0 -> 3.0 -> CIO Office

De CIO rol was vanaf de 90 jaren vooral gericht op operationele taken en begon in de 21e eeuw te verschuiven naar een meer strategische oriëntatie. Dit dankzij de toenemende erkenning van het belang van informatietechnologie. De afgelopen jaren heeft de rol van CIO een verdere transformatie ondergaan als gevolg van de digitalisering van bedrijfsprocessen en de opkomst van nieuwe technologieën. Nu zien we een stap naar een CIO Office. Dit valt te verklaren door de behoefte aan een holistische en gecoördineerde benadering van onderwerpen als IT-governance & strategie, digitale transformatie, portfolio management, cybersecurity en digitale kennis en vaardigheden.

💡Conclusie

Een CIO Office speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de digitale transformatie en het identificeren van technologische trends & innovaties die waarde kunnen toevoegen aan de organisatie. Ook fungeert het als schakel tussen de IT- of digitaliseringsafdelingen en het bestuur. Kortom een CIO Office voert integraal & centraal de regie op de gehele Informatievoorziening (IV) van een school. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *