Bard en Chatgpt

Maatschappelijke opgaven MBO

Wat is, volgens ChatGPT en Google Bard, de bijdrage van het MBO aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven?  Volgens het rapport “de staat van het onderwijs (2022)” kan de bijdrage namelijk beschreven worden als: “De bijdrage van het middelbaar beroepsonderwijs aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven zijn: 

 1. Elke leerling en student verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd.
 2. Elke leerling en student kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken.
 3. Elke leerling en student draagt bij aan sociale samenhang in de samenleving.
 4. Elke leerling en student slaagt in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.
 5. Elke leerling en student krijgt gelijke kansen en een passend aanbod.

Deze maatschappelijke opgaven zijn een concretisering van de kerntaken of kernfuncties van het onderwijs en In het algemeen gaat het dan om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Wat vindt ChatGPT

Ik was benieuwd hoe ChatGPT kijkt naar deze vraag dus stelde ik de vraag: ” Wat is de bijdrage van het middelbaar beroepsonderwijs aan het realiseren van maatschappelijke opgaven?” en het resultaat zie je hieronder.

Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) speelt een cruciale rol bij het realiseren van maatschappelijke opgaven op verschillende manieren:

 1. Opleiden voor de arbeidsmarkt: MBO leidt studenten op met vaardigheden die direct toepasbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor draagt het bij aan een bekwame en flexibele beroepsbevolking die kan inspelen op de veranderende behoeften van de maatschappij.
 2. Bevordering van sociale integratie: MBO-instellingen zijn vaak divers in termen van studentenpopulatie. Door een inclusieve leeromgeving te creëren, bevorderen ze sociale integratie en begrip tussen verschillende culturele en sociale groepen.
 3. Versterking van de lokale economie: MBO’s spelen een belangrijke rol in de lokale economische ontwikkeling door nauw samen te werken met lokale bedrijven en industrieën om ervoor te zorgen dat afgestudeerden over de vaardigheden beschikken die nodig zijn voor beschikbare banen.
 4. Stimulering van innovatie: Door praktisch en technisch onderwijs aan te bieden, voeden MBO’s innovatie en creativiteit, wat van essentieel belang is voor de groei en vooruitgang van de maatschappij.
 5. Bevordering van levenslang leren: MBO biedt routes voor continue professionele ontwikkeling en bijscholing, waardoor het idealen van levenslang leren bevordert.

Wat vindt Google Bard

Dezelfde vraag heb ik gesteld aan Google Bard en het resultaat zie je hieronder.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) speelt een belangrijke rol bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Het mbo leidt op voor beroepen die nodig zijn om de samenleving draaiende te houden, zoals zorg, onderwijs, techniek en productie. Door de leerlingen van het mbo de juiste kennis en vaardigheden te geven, kunnen zij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe het mbo een bijdrage kan leveren aan het realiseren van maatschappelijke opgaven:

 1. Zorg: Het mbo leidt op voor beroepen in de zorg, zoals verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Deze beroepen zijn nodig om de groeiende zorgvraag te kunnen opvangen.
 2. Onderwijs: Het mbo leidt op voor beroepen in het onderwijs, zoals leraren, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Deze beroepen zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs.
 3. Techniek: Het mbo leidt op voor beroepen in de techniek, zoals monteurs, installateurs en ICT-specialisten. Deze beroepen zijn nodig om de infrastructuur en de economie van het land te onderhouden en te verbeteren.
 4. Productie: Het mbo leidt op voor beroepen in de productie, zoals productiemedewerkers, procesoperatoren en kwaliteitscontroleurs. Deze beroepen zijn nodig om de goederen en diensten te produceren die we nodig hebben.

Naast het opleiden van leerlingen voor beroepen die nodig zijn om de samenleving draaiende te houden, kan het mbo ook een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke opgaven door:

 1. Sociale cohesie: Het mbo is een plek waar mensen van verschillende achtergronden samenkomen. Dit kan bijdragen aan sociale cohesie en begrip voor elkaar.
 2. Duurzaamheid: Het mbo kan leerlingen leren over duurzaamheid en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving.
 3. Innovatie: Het mbo kan leerlingen stimuleren om te innoveren en nieuwe oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen.

Het mbo is dus een belangrijke partner in het realiseren van maatschappelijke opgaven. Door de leerlingen van het mbo de juiste kennis en vaardigheden te geven, kunnen zij een bijdrage leveren aan een betere samenleving.

Wat vind jij?

Kortom, de bijdrage van MBO aan het realiseren van maatschappelijke opgaven is veelzijdig. Het MBO draagt niet alleen bij aan de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling, maar bevordert ook sociale integratie, innovatie en levenslang leren volgens ChatGPT en Google Bard.  

Maar wat vind jij? Welke beschrijving van de maatschappelijke opdracht vind jij het beste passen? Mis jij onderwerpen die bij de maatschappelijke opdracht horen? Geef hieronder je mening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *