Flexibel en Inclusief

Wat betekent digitale inclusie?

Welkom en leuk dat je deze blog leest over digitale inclusie. Er wordt veel gesproken over digitale inclusie, maar wat betekent dat nu eigenlijk precies voor digitalisering? Voor mij verwijst Digitale Inclusie naar het streven om iedereen in de samenleving gelijke toegang te geven tot digitale technologieën en de voordelen die ze bieden. Het gaat erom dat alle mensen de mogelijkheid hebben om digitale informatie, diensten en hulpmiddelen te gebruiken. Dit ongeacht bv. hun leeftijd, vaardigheid, economische status, opleiding, geslacht, etniciteit of geografische locatie. 

Maar waarom is dat belangrijk voor overheid, zorg en onderwijs?

Het bevorderen van digitale inclusie in de zorg, onderwijs en overheidssector is cruciaal voor de toekomst en wel om verschillende redenen. Een korte samenvatting van de reden is: In de zorgsector verbetert digitale inclusie de toegang tot zorg en stelt het patiënten in staat om actiever betrokken te zijn bij hun eigen gezondheid en zorg. Binnen het onderwijs zorgt digitale inclusie voor gelijke onderwijskansen, ongeacht de locatie of omstandigheden van de leerling. Het maakt ook gepersonaliseerd onderwijs mogelijk, dat beter kan inspelen op individuele leerbehoeften en -stijlen. In de overheidssector vergemakkelijkt digitale inclusie de toegang tot diensten voor alle burgers, bevordert het de transparantie van het overheidsbeleid en biedt het burgers meer mogelijkheden om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. Samengevat, digitale inclusie is een essentiële stap naar een meer toegankelijke, eerlijke en betrokken samenleving, nu en in de toekomst.

Hoe bevorderen we digitale inclusie?

Het bevorderen van digitale inclusie vraagt om gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en de samenleving als geheel. Er zijn verschillende manieren om digitale inclusie te bevorderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Vergroten van bewustzijn;
  • Ontwikkelen van digitale vaardigheden; 
  • Faciliteren van digitale (hulp)middelen;
  • Verbeteren van digitale toegankelijkheid;
  • Ondersteuning op maat;
  • Creëren van relevante en begrijpelijke content;
  • Bevorderen van privacy en veiligheid;
  • Ontwerpen van passende wet- & regelgeving.

Digitale inclusie

Bovenstaande zijn dus manieren om de digitale inclusie te vergroten en hierin moeten we samenwerken. Alleen samen maken we mogelijk dat iedereen mee kan doen in het digitale tijdperk. 

Want digitalisering mag nooit leiden tot uitsluiting. De menselijke maat blijft altijd van belang!

Bronnen:

Wat is inclusie?
Klik hier

Digitale Inclusie
Klik hier

Aliantie digitale samenleving
Klik hier

Wat werkt bij digitale inclusie?
Klik hier

Inclusief Publiceren
Klik hier