Links afbeelding

Links voor juni 2023

Deze post geeft je links en verwijzingen naar content die je zelf kunt gebruiken of die je weer kunt delen met anderen over onderwerpen als flexibilisering, LLO, informatiemanagement, onderwijslogistiek, architectuur etc.

De microcredential: kansen voor LLO in het mbo
Klik hier

Stappenplan voor het vullen van een Rubric
Klik hier

Examenproject rubrics voor praktijkexamens
Klik hier

Rubrics 21ste vaardigheden
Klik hier

Zo maak je een Rubric stappenplan
Klik hier

Servicedocumenten Examinering
Klik hier

How AI Could Save (Not Destroy) Education | Sal Khan | TED
Klik hier

SURF Tech Trends in het Nederlands
Klik hier

De staat van het Onderwijs
Klik hier

Inspectie: bewaren examenwerk niet langer nodig
Klik hier

Flexibel praktijkgericht leren
Klik hier

Cursussen van Universiteiten van Nederland
Klik hier

Verbeteren van welzijn studenten door aanpassen BSA
Klik hier

Klacht, bezwaar en beroep, hoe is de situatie vanaf 1 augustus 2023?
Klik hier

Aankondiging afschaffing STAP per 1 januari 2024
Klik hier

Update van de pilothubs Npuls
Klik hier

Blended Learning: Analyseer verandertrajecten voor jouw onderwijsinstelling
Klik hier

Meer weten over SSI – (self-sovereign identity)
Klik hier

Terugblik: De rol van examencommissies bij Anders verantwoorden
Klik hier

Libereaux als erkend EVC-Aanbieder
Klik hier

Zo kom je de reisgids en praatplaat Onderwijslogistiek vanuit DOD nog eens tegen.
Klik hier

Zo ontwikkelt Deltion College in Zwolle modulair onderwijs
Klik hier

Architectuur moet digitale transformatie in goede banen leiden
Klik hier

Eerste voorlichtingsbijeenkomst GRC-applicatie goed bezocht
Klik hier

ChatGPT in het Onderwijs
Klik hier

CHAT GPT slaagt wel voor HAVO maar niet voor MBO
Klik hier

Communitydag Open Leermaterialen
Klik hier

Terugblik van de bijeenkomst “De Middag van de Ketenregisseur” op 19 april 2023
Klik hier

Exameninstrumenten mbo
Klik hier

Bewaren examenwerk niet langer nodig
Klik hier

Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen
Klik hier

Private activiteiten wettelijk geregeld
Klik hier

Leergang Flexibiliseren in het mbo & de impact op onderwijslogistiek
Klik hier

Wat is Artificial Intelligence? De basics, geschiedenis en de toekomst
Klik hier

Webinar: Hybride leeromgevingen in het MBO
Klik hier