Links voor mei 2023

Deze post geeft je links en verwijzingen naar content die je zelf kunt gebruiken of die je weer kunt delen met anderen over onderwerpen als flexibilisering, LLO, informatiemanagement, onderwijslogistiek, architectuur etc.

MBO Raad: Schrappen STAP-budget zonder alternatief slechte zaak voor mbo’ers
Klik hier

Toolkit voor valideren bewijsmateriaal #LLO in ontwikkeling
Klik hier

Voorbeelden van leven lang ontwikkelen
Klik hier

Lerend netwerk – anders verantwoorden diplomabesluit
Klik hier

Poster Aan de slag met anders verantwoorden
https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/Poster-Anders-Verantwoord-diplomabesluit_Interactief.pdf

Proces MBOin2030
https://mboin2030.nl/nl/proces

SER – Wat brengt ChatGPT ons?
https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/wat-brengt-chatgpt-ons

SER – Cities of Learning
https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/voorbeelden/cities-of-learning

Hef het mbo op! 
https://mbo-today.nl/hef-het-mbo-op/

27 miljoen euro voor maatschappelijke projecten mbo en arbeidsmarkt
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/26/27-miljoen-euro-voor-maatschappelijke-projecten-mbo-en-arbeidsmarkt

Q&A wet verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten
https://www.mboraad.nl/publicaties/qa-wet-verbetering-van-de-rechtsbescherming-van-mbo-studenten

17 vragen aan de MBO Raad over de sleutelteams
https://npuls.nl/17-vragen-aan-de-mbo-raad-over-de-sleutelteams/

Architectuur – Het fundament onder digitale transformatie.
https://www.surf.nl/surf-magazine/het-fundament-onder-digitale-transformatie-architectuur

Wetsvoorstel NLQF naar de Tweede Kamer
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2023/04/nieuwsbrief-mbo-april-2023/wetsvoorstel-nlqf-naar-de-tweede-kamer

Maatschappelijke diensttijd als invulling bij burgerschap en LOB 
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2023/04/nieuwsbrief-mbo-april-2023/meedenksessies-voor-scholen-hoe-kunnen-we-ondersteunen-bij-het-inzetten-van-mdt-op-jouw-school

Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie
https://ecbo.nl/succesvolle-aanpakken-van-mbo-studenten-in-een-kwetsbare-positie/

Het Microsoft learn for educators-programma
https://learn.microsoft.com/nl-nl/training/educator-center/programs/msle/

Regiobijeenkomsten terugkijken van toekomst van Onderwijs en Wetenschap
https://toekomstvanonderwijsenwetenschap.nl/aanmelding-regiobijeenkomsten/

Less is MORA – Digitale bijeenkomst MORA over de BIV Classificatie en Risicomanagement
https://mbodigitaal.nl/2023/04/less-is-mora/

Toolkit voor Tour d’LLO
https://levenlangontwikkelen.nl/llo-tour/

Ontwikkelportfolio Ditkanik.nu 
https://www.linkedin.com/pulse/ust-dki-libereaux-bv/

Creëer unieke leertrajecten
https://www.citiesoflearning.net/

Bestuurder Pauline Satter wordt nieuwe voorzitter MBO Digitaal
https://mbodigitaal.nl/2023/04/bestuurder-pauline-satter-wordt-nieuwe-voorzitter-mbo-digitaal/

Rapport de staat van het onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2023/05/10/inzet-op-basisvaardigheden-en-kansengelijkheid-vraagt-om-betere-sturing-in-het-onderwijs

Nog 1 keer aandacht voor de nieuwsbrief
https://mbodigitaal.nl/2023/04/nieuwsbrief-105-is-uit/

NPULS – 17 vragen aan de MBO Raad over de sleutelteams
https://npuls.nl/17-vragen-aan-de-mbo-raad-over-de-sleutelteams/

Via bijscholing naar gediplomeerd kok
https://s-bb.nl/nieuws/via-bijscholing-naar-gediplomeerd-kok/

Magazine – Twee jaar Lerend netwerk Anders verantwoorden diplomabesluit
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/magazine-twee-jaar-lerend-netwerk-anders-verantwoorden-diplomabesluit/

Anders verantwoorden van de diplomabeslissing
https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/Opzet-Magazine-MBO_DEF-gecomprimeerd_compressed-gecomprimeerd.pdf

Wat is ‘anders verantwoorden van het diplomabesluit’
https://onderwijsenexaminering.nl/examinering/lerend-netwerk/wat-is-anders-verantwoorden-van-het-diplomabesluit/

HAN – leerlingvaardigheden voor formatief evalueren
https://www.han.nl/artikelen/2021/03/toolkit-formatief-evalueren/

Cyclus Formatief Evalueren
https://formatievecyclus.nl/

Toolkit Formatief Evalueren
https://onderwijsenexaminering.nl/onderwijs/toolkit-formatief-evalueren/

15 mei – Dit is MBO en kijk je mee? 
https://www.youtube.com/ditismbo

Regiobijeenkomsten over de toekomst van de campus
https://www.surf.nl/agenda/regiobijeenkomsten-over-de-toekomst-van-de-campus

OCW – Middelbaar Beroepsonderwijs nieuws
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-beroepsonderwijs/2023/nieuwsbrief-mbo-februari-2023#article1

Werkagenda 2023-2027
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023D06061&did=2023D06061

Get Noticed with Open Badges: Create a Stunning Portfolio to Stand Out
https://youtu.be/UebNukLMBHw

Badge Wallet App om gemakkelijk digitale Open Badges te behalen en te delen
https://www.badgewallet.eu/nl/

Lees het laatste nieuws over Microsoft Copilot
https://blogs.microsoft.com/blog/2023/05/09/introducing-the-microsoft-365-copilot-early-access-program-and-2023-microsoft-work-trend-index/

Hoe School Data Sync scholen tijd bespaart en ontzorgt
https://pulse.microsoft.com/nl-nl/transform-nl-nl/education-nl-nl/fa2-hoe-school-data-sync-scholen-tijd-bespaart-en-ontzorgt/

Verzwakken van encryptie gaat meer over security dan over privacy
https://www.linkedin.com/pulse/csam-chatcontrole-verzwakken-van-encryptie-gaat-meer-over-de-boer/

MBO Raad Jaarverslag 2022
https://my.visme.co/view/6xq3j9xr-jaarverslag-2022-mbo-raad#s1

Hoe studenten online leren – onderzoek met learning analytics
https://communities.surf.nl/vraagbaak-online-onderwijs/artikel/hoe-studenten-online-leren-onderzoek-met-learning-analytics

Hoe generatieve AI de journalistiek verandert
https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/Hoe-generatieve-AI-de-journalistiek-verandert