Krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt & Onderwijs

Er is een krapte op de arbeidsmarkt en dat merk je links en rechts. Er blijven veel vacatures onvervuld en het is de verwachting dat de krapte op de langere termijn in een aantal sectoren een structureel probleem zal worden en blijven. Er zijn met name tekorten in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie. 

Nieuwe wetgeving

Zo trad er bv. op 1 april 2023 nieuwe CO2 wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden. En dat is best een probleem als je een installateur zoekt. Uit ervaring weet ik dat er installatiebedrijven zijn die geen klussen meer aannemen omdat ze voorlopig meer dan genoeg werk hebben en geen geschikte mensen kunnen vinden om bv. deze metingen uit te laten voeren. 

Willen we dit soort problemen oplossen dan moeten er mensen worden opgeleid en dat mag en kan dan geen vier jaar duren. Dus geen 3 of 4 jarige opleiding maar een korter en specifiek gericht opleidingstraject, noem het een Microcredential of Edubadge ;-), op dat wat nodig is voor de arbeidsmarkt. Onderwijs moet dus snel kunnen anticiperen op de leerbehoefte vanuit de arbeidsmarkt. En om dat te kunnen doen is het mede een noodzaak het onderwijs meer modulair te ontwikkelen en valideren. Want flexibel en wendbaar kunnen inspelen op leervragen en m.b.v. een intake bestaande kennis en kunde valideren om vervolgens via een ontwikkelplan invulling te geven aan een specifieke gestelde leervraag is een manier om specifieke tekorten op de arbeidsmarkt sneller in te kunnen lopen.

Lost het alles op, nee dat zal het niet doen. Maar door onderwijs modulair te ontwikkelen en ook zo aan te bieden kan het mbo een steentje bijdragen aan de oplossing van de krapte op de arbeidsmarkt. Op naar persoonlijk, flexibel, modulair en wendbaar onderwijs! 

Bronnen:

Rijksoverheid Klik hier en hier

Een leven lang ontwikkelen is belangrijk – Klik hier

Onderwijslogistiek en het Organiseren van Onderwijs – Klik hier

Anders valideren – Klik hier

Skilsspas – Klik hier

Microcredentials Kansen voor het MBO – Klik hier

Edubadges in het MBO – Klik hier

Zie hier de Toolkit LLO – Klik hier