Succesvolle teams dankzij vertrouwen

Succesvolle teams dankzij vertrouwen?

Allereerst is er natuurlijk de vraag wat is of maakt een team. Hierover bestaan vele theorieën. En al deze theorieën zijn aan veranderingen onderhevig door de veranderende wereld. Waar vroeger teams voornamelijk binnen organisaties bestonden zie je vandaag de dag teams ook over organisaties heen ontstaan en samenwerken. Netwerkteams zou je deze ook wel kunnen noemen.

Wat is een team?
Een team is een groep individuen die in vertrouwen samenwerken om een doel te bereiken. De twee kernwoorden hierin zijn samenwerken en vertrouwen. Ik durf te stellen dat er zonder vertrouwen niet goed samengewerkt kan worden.

Wat is samenwerken?
Samenwerken kan beschreven worden als het bundelen van individuele inzet om een doel te realiseren. De kracht van het samenwerken ligt dus in de samenwerking zelf.

Wat is vertrouwen?
In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over vertrouwen en zijn verschillende definities te onderscheiden. Uit de meest gangbare definities van vertrouwen kun je doorgaans de elementen integriteit en betrouwbaarheid halen. Dit kun je ook wel het sociale vertrouwen noemen. Voeg daar deskundigheid aan toe dan heb je drie belangrijke pijlers van vertrouwen te pakken.

Waar loopt het spaak!
Als er “iets” voorvalt wat samenwerken, integriteit, betrouwbaarheid of deskundigheid in het team raakt dan praten we daar vaak niet over. We zwijgen het dood. Waarom? We hebben geen zin in negatieve gevoelens of emoties en moeten niet ‘kletsen’ maar ‘doen’. Toch is dat jammer, want hier kunnen we veel van leren. Dit via de vier communicatieniveaus die gaan over de inhoud, procedure, interactie en gevoel.

Inhoud – De inhoud is het gespreksonderwerp of waar het gesprek over gaat. De inhoud is doorgaans goed bespreekbaar, tenzij het gaat om zeer gevoelige onderwerpen als status of gedrag.

Procedure – De procedure is de manier waarop over de inhoud wordt gesproken. Zijn er duidelijke afspraken en is het doel van het gesprek helder? Over het algemeen worden procedure zaken openlijk besproken.

Interactie – De interactie is de manier waarop we met elkaar omgaan. Is er respect voor elkaar? Ga je erop in of negeer je de ander of spelen er machtsspelletjes, pesterijen etc. Interactie wordt meestal niet besproken.

Gevoel – Wat er voorvalt op de niveaus van inhoud, procedure en interactie roept gevoelens op. Denk hierbij aan gevoelens van vreugde, verdriet, angst, boosheid, verbazing en of afschuw. Hier praten we niet zo over. Eigenlijk alleen als we elkaar vertrouwen.

Conclusie

Zonder vertrouwen geen samenwerking. Vertrouwen in elkaar leidt tot een succesvol team. Ga het gesprek aan met elkaar en bespreek hoe jullie ‘erin’ staan en wat er bij jullie speelt, hoe daar mee omgegaan wordt, hoe de reactie is en wat dat met jou doet. Toon gevoel! Laten we niet vergeten dat we allemaal menselijk zijn en bouw vertrouwen op in en met elkaar. Het wordt tijd dat we de mens weer voorop plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *