Succesvol implementeren van ICT

Wie heeft er niet van gehoord? De People, Proces & Technology driehoek. Oorspronkelijk beschreven, dacht ik, door Harold Leavitt’s in zijn stuk “Applied organization change in industry: structural, technical, and human approaches” uit 1964. Waar de driehoek voor staat? Dat is eigenlijk kort en simpel gezegd dat operationele efficiëntie een aanpak vereist die de relatie tussen mens, proces en technologie optimaliseert.

Ik denk dat het tijd is dat de “gouden driehoek” zoals hij ook wel genoemd wordt, omgedoopt wordt tot de “gouden piramide”. Dit omdat er meer aandacht mag worden besteed aan de business en informatie. De pijlers van de piramide worden dan: Business, People, Proces, Information, Technology.

Business

Business gaat over de visie, missie en strategie. Hier worden de business doelstellingen bepaald. Allereerst moet duidelijk zijn wat de vraag is. Deze vraag dient SMART te worden gevormd om goed te kunnen voldoen aan het gevraagde. Niet voor niets zijn een duidelijke doelstelling naast vertrouwen en leiderschap, essentieel bij verandertrajecten. Stel hiervoor een businesseigenaar aan.

People

People gaat over de mens, cultuur, kennis en vaardigheden. Betrek de organisatie integraal bij de vraagstelling en neem de medewerkers mee. Zorg voor communicatie en duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden. Train de medewerkers en zorg voor de juiste kennis en vaardigheden. Leg uit waarom het businessvraagstuk gerealiseerd moet worden. Stel per businessvraagstuk hiervoor een projecteigenaar aan of beleg dit bij HRD. Voor leiderschap geldt wees open, eerlijk, transparant en geef het goede voorbeeld.

Proces

Proces heeft betrekking op de manier van werken. Een serie stappen die elkaar opvolgen om een doel te bereiken. Welke stappen moeten we doorlopen om het business vraagstuk te realiseren. Die stappen vormen samen één of meerdere processen. Dit betreffen zowel primaire als ondersteunende processen. Werk deze stappen uit totdat het business vraagstuk gerealiseerd kan worden. Stel hiervoor een proceseigenaar aan en sluit die processen kort met de proceseigenaren.

Information

(Stuur) informatie wordt gegenereerd uit gegevens. Elke instantie zou gebruik moeten maken van wat heet Evidence Based Decision making. Het tijdperk van de informatiegestuurde organisatie staat voor de deur. Een organisatie die niet door mensen, processen of technologie wordt gedreven maar door informatie. Informatie die door de gehele organisatie wordt verzameld. De Big Data bron voor toekomstige artifical intelligence. En deze artificial intelligence gaat de mens helpen met het maken van beslissingen of gaat beslissingen voor de mens maken. Goede gegevens zijn noodzakelijk om goede stuurinformatie te kunnen genereren. Inventariseer per processtap welke gegevens noodzakelijk zijn. Maak hierbij gebruik van input -> Throughput -> Output principes met behulp van bv. Turtle diagrammen. Sluit de gegevenssets kort met de Business- & proceseigenaren en stel een informatie eigenaar aan.

Technology

Technology ondersteunt businessprocessen. Pak technologie aan vanuit architectuurdenken. Het landschap en de juiste systemen moeten de processen zo goed mogelijk ondersteunen. Efficiëntie, effectiviteit en continuïteit zijn uitgangspunten. Privacy en security zijn principes waar niet aan getornd dient te worden. Integratie en koppelvlakken moeten worden gestandaardiseerd. Maar denk eraan, technologie komt altijd als laatste aan bod. Eerst het business vraagstuk helder en wat dit betekent voor de mens, proces en informatie. Dan pas komt de technologische oplossing aan bod. (Dit betekent overigens absoluut niet dat ICT als laatste aangesloten dient te worden ;-)) Sluit de resultaten wederom kort met de business-, proces- en informatie-eigenaar en stel een systeem en technisch eigenaar aan.

Conclusie

Als conclusie kan gesteld worden dat alle vier de pijlers even belangrijk zijn. Ze moeten in balans met elkaar en de business ondersteunen. Daarnaast zijn er een aantal eigenaren die nu integraal verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de ondersteuning van het gevraagde businessproces. De business-, project-, informatie-, systeem- & technisch eigenaar. Zo ontstaat gelijk een groep mensen die bij aanpassingen in de business dit prima kunnen ondersteunen met uiteraard de businesseigenaar voorop. Daar ligt namelijk de verantwoordelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *