23 augustus 2019

De mens X.0, ben jij klaar voor je eigen innovatie?

Cyborgs, cybernetica, posthumans en technologische singulariteit, er staat ons als mensheid nogal wat te wachten. Op dit moment spelen robotisering, nanotechnologie, augmented reality, artificial intelligence etc. een rol. Maar er zijn meer veranderingen die voortkomen uit technologische ontwikkelingen. En hiernaast ook maatschappelijke veranderingen. Hierbij kun je denken aan:

De impact van technologische veranderingen wordt steeds groter zowel in omvang als in reikwijdte. Hoe houden we dat bij?
Technologie heeft een disruptieve invloed op bestaande en toekomstige beroepen. Is er nog werk voor de mens?
Gebruik van Big Data leidt tot “nieuwe” inzichten wat leidt tot een proces van empirisch onderbouwde besluitvorming in plaats van intuïtieve besluitvorming. Dat kan AI toch ook?
De toename van en toegang tot beter en sneller internet maakt dat de wereld nog kleiner wordt, wat weer leidt tot verdere mondialisering.
Geboortecijfers lopen terug en we worden als mens steeds ouder waardoor de wereldbevolking in drastisch tempo vergrijst.
Veranderen - We moeten anticiperen op deze veranderingen. Net als binnen organisaties, waar iedereen het heeft over meer samenwerken en innovatief zijn om de organisatie flexibel en toekomstbestendig te maken, zal de mens zich ook moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. De mens verandert echter niet zomaar en als we veranderen hebben we de neiging onze toekomst te baseren op ons verleden. De toekomst is echter heel onzeker voor ons als mens, als we bovenstaande ontwikkelingen doortrekken!

Waarom? Omdat er snel en veel veranderingen plaatsvinden. En een populatie overleeft alleen als die populatie zich aanpast aan die veranderingen. De mens evolueert door voortplanting echter achter de veranderingen aan. Tijdens de voortplanting worden namelijk erfelijke eigenschappen doorgeven via de genen. Mutaties hierin leiden tot nieuwe eigenschappen. Als deze nieuwe eigenschappen voordelen bieden zal de overlevingskans groter worden. Dit heet 'The survival of the fittest'. De sterkere overleven, de zwakkere sterven uit. Zo past een populatie zich aan en dit kan wel generaties duren. Generaties dus, en dat geeft te denken! Hebben we die tijd als populatie?

Survival of the fittest? - Maar, geldt survival of the fittest eigenlijk nog wel voor de mens? Dat is een goede vraag. Ik zie zo een aantal redenen om aan te nemen dat dit misschien niet meer zo is. Deze redenen zijn: sociale regels, een veranderende voortplanting en technologische vooruitgang.

1.) Sociale regels - Volgens de sociale regels is de mens steeds meer gelijk aan elkaar en geldt misschien het recht van de sterkste niet meer. In ieder geval steeds minder. ;-) Het maakt dus niet uit hoe sterk of zwak de mens is. Gaat evolutie zich daarop aanpassen? Dus dat het natuurlijke doel van voortplanting, survival of the fittest, steeds minder geldt voor de mensheid? Dit betekent iets voor de evolutie van de mens.

2.) Voortplanting - Evolutie hoeft niet meer plaats te vinden via voortplanting in de traditionele manier van het woord. De mens heeft al ingegrepen in het voortbestaan van allerlei planten en dieren. Dit doen we ook steeds meer bij de mens zelf. Door de technologische ontwikkelingen is er ook steeds meer mogelijk. We bepalen dus zelf hoe we ons voortplanten. Door gebruik van technologie kan dit leiden tot een snellere evolutie en minder survival of the fittest.

3.) Technologische vooruitgang - Een derde ontwikkeling is dat we door gebruik te maken van techniek steeds beter in staat zijn om ons leven te verbeteren. Denk hierbij aan gentechnologie, protheses en exoskeletten. Robots kunnen taken van ons overnemen, maar kunnen het meestal veel beter. We kunnen gebruik maken van kunstmatige zintuigen en de grens tussen mens en machine begint te vervagen. Zodra integratie van techniek in het menselijk lichaam plaatsvindt kunnen we spreken over cybernetische organismen. Ja, de Cyborgs are coming! Maar nu al wordt er een verbazingwekkende vooruitgang geboekt op medisch vlak. Genezing van ziektes en verlenging van levens. Door deze ontwikkelingen veranderen de regels rondom survival of the fittest.

Wat komt er dan na Survival of the Fittest?

1.) Posthumanisme - Als de technische mogelijkheden er zijn om zowel lichamelijk en psychische capaciteiten te veranderen ontstaan de ‘posthumans’. Door verregaande symbiotische integratie of cybernetica met technische uitbreidingen kunnen verschillende soorten ‘posthumans’ ontstaan.

2.) Technologische singulariteit - Na de ‘posthumans’ zien wetenschappers het tijdperk van de technologische singulariteit waarbij kunstmatige intelligentie zichzelf zo zal verbeteren, dat het meer invloed krijgt op de richting waarin de maatschappij zich beweegt dan de mens zelf. Dit gebaseerd op de wet van Moore. En de technologische vooruitgang zal zo snel gaan dat mensen met hun tegenwoordige intelligentie de veranderingen niet meer kunnen vatten.

Eh, dus? - Bovenstaande geeft mij stof tot nadenken. Veel jongeren van nu gaan deze tijdperken misschien wel meemaken. Leiden we daar ook voor op? Geven wij de volgende generaties bagage mee om met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan? Gaat innovatie echt zover dat de mens als soort niet meer bestaat en zal evalueren tot een nieuw soort? Hoe dan ook, er gaat veel veranderen en we staan niet meer aan het begin van deze veranderingen.

Ben jij al klaar voor je eigen innovatie en wat draag jij hieraan bij?

Dank je voor het lezen van dit artikel. Ik stel het op prijs als je dit artikel wil delen. Mijn persoonlijke doel hiermee? Zoveel mogelijk mensen bereiken en aan het denken zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van het individu en om innovatie te stimuleren. Dit omdat ik ontwikkeling en innovatie van groot belang vind voor de mens en toekomst. Be Strong & act Human!

Rob Vos

Made by ISLOK © 2019. All Right Reserved