23 augustus 2019

Hoe staat het met jouw flexibiliteit?

Wat wordt hier bedoeld met flexibiliteit? Flexibiliteit kun je in deze context zien als een competentie, die je kunt inzetten om in te kunnen spelen op veranderingen. En het mooie is dat de hoeveelheid flexibiliteit die je moet inzetten, afhankelijk is van opvattingen vanuit je omgeving. Hiervoor hoef je dus alleen maar naar je omgeving te kijken, om te weten hoeveel flexibiliteit jij moet inzetten. En als je flexibiliteit in overeenstemming is met de ‘turbulentie’ van de omgeving waar je je in begeeft, is er balans. Check!

Flexibel blijven is van groot belang. Denk eens na over Uber? Stel je eens voor dat jouw organisatie een soort videotheek is of een taxibedrijf waar ineens Uber op de stoep staat. Figuurlijk dan natuurlijk ;-) Dit soort veranderingen brengt de meerwaarde van je organisatie in gevaar. En dit zijn geen uitzonderingen! Disruptieve innovaties komen steeds meer en gaan nog vaker voorkomen. Stel je eens voor dat ik mijn hersens kan inpluggen en deze zo kan voorzien van informatie. Waarom zou ik dan nog naar bv. school gaan en niet naar een soort big data kennisbank waar ik voor 20 euro alles kom te weten over de slag bij Nieuwpoort? (Was op 2 juli 1600.)

De vraag is dus niet of je organisatie zo’n moment gaat meemaken maar wanneer je organisatie dat moment gaat meemaken. En daar moet je als organisatie op anticiperen. Want we kennen allemaal de gouden regel meerwaarde weg, bestaansrecht weg.

En daar komt weer die flexibiliteit om de hoek kijken. Als jij, je team of afdeling binnen je organisatie snel kan schakelen, stel je de organisatie in staat beter te kunnen anticiperen op veranderingen en innovaties in de markt. Je stemt als het ware de flexibiliteit van de organisatie af met de turbulentie die gevraagd wordt in de markt. En dat maakt dat jouw organisatie wendbaarder wordt.

Jouw flexibiliteit betekent dus heel wat voor organisaties en blijft de vraag staan waar deze blog mee begon. Hoe staat het met jouw flexibiliteit?

Dank je voor het lezen van dit artikel. Ik stel het op prijs als je dit artikel wil delen. Mijn persoonlijke doel hiermee? Zoveel mogelijk mensen bereiken en aan het denken zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van het individu en om innovatie te stimuleren. Dit omdat ik ontwikkeling en innovatie van groot belang vind voor de mens en toekomst. Be Strong & act Human!

Rob Vos

Made by ISLOK Â© 2019. All Right Reserved